Belangenafweging

Indexeren

Zoekmachines als Google verzinnen geen informatie, maar brengen informatie van verschillende internetbronnen handig samen in een overzicht. Dit heet indexeren. Stelt u zich eens voor hoe lastig het zou zijn bepaalde informatie zonder Google of andere zoekmachines te moeten achterhalen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zoekmachines tegenwoordig een bepaald publiek belang dienen door informatie eenvoudig beschikbaar te maken.

Privéleven

Indexeren maakt het echter ook mogelijk dat informatie over u als persoon makkelijker gevonden kan worden. Het is zelfs heel goed mogelijk dat bepaalde informatie zonder de hulp van een zoekmachine waarschijnlijk nooit zou zijn gevonden. Denk hierbij aan oude gegevens of informatie op websites in een andere taal. Soms kan deze informatie gevoelige informatie over u en uw privéleven bevatten, wat uw belangen kan schaden.

Vergeetrecht

Gelukkig kunt u zoekmachines vragen om uw gegevens dan niet meer te indexeren. In beginsel heeft iedereen namelijk recht op privacy en daarmee dus ook het recht om vergeten te worden. Dit wordt ook wel het vergeetrecht, het recht op vergetelheid of the right to be forgotten genoemd. Dit betekent niet dat de informatie van internet verdwijnt, maar dat uw gegevens niet meer in de lijst met zoekresultaten verschijnt wanneer op uw naam wordt gezocht.

Belangenafweging

Vergeten worden is misschien in uw belang, maar kan eveneens strijd zijn met andere belangen. Het recht op eerbiediging van het privéleven en recht op bescherming van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld botsen met het belang van het publiek om bepaalde informatie te kunnen achterhalen en de vrijheid van meningsuiting. Daarom moet via een belangenafweging naar een juiste balans worden gezocht. In de belangenafweging worden uw belangen afgewogen tegen de rechten van andere belanghebbenden zoals die van auteurs, uitgevers, zoekmachines en het publiek.

Motivering

Vaak gaat het vergeetrecht boven deze andere rechten, maar er zijn uiteraard uitzonderingen op deze hoofdregel. Daarom moet bij ieder verzoek om vergeten te worden een belangenafweging worden gemaakt. Ook moet zo’n verzoek goed gemotiveerd worden. Dat dit nog niet zo gemakkelijk is, blijkt wel uit het feit dat een groot deel van de verzoeken die bij Google zijn ingediend worden afgewezen.

Factoren

Geen enkele belangenafweging is hetzelfde, maar er zijn een aantal factoren die in veel belangenafwegingen terugkomen. De gevoeligheid van de gegevens voor uw privéleven wordt afgewogen tegen het belang van het publiek om hierover te beschikken. Gaat het om gegevens die betrekking hebben op uw privéleven of op die op uw professionele leven? Uw rol in het openbare leven is dan van belang. Zijn de gegevens juist? Hoe oud zijn de gegevens? Zijn de gegevens nog relevant? Zijn de gegevens van belang voor het publiek? Zo zal het in de regel makkelijker zijn oudere en onjuiste gegevens die enkel zien op uw privéleven te laten “vergeten” dan recente en correcte gegevens die zien op uw professionele leven. Maar ook recente en juiste gegevens kunnen “vergeten” worden, mits voorzien van een goede motivering.

Contact

Hebt u ook last van oude, achterhaalde gegevens die worden getoond in zoekresultaten of wilt u niet dat naar bepaalde gegevens wordt verwezen, gewoon omdat uw privéleven niemand wat aangaat? Neem dan contact op met PrivacyPunt. Wij stellen een duidelijk verzoekschrift voor u op, dienen dit in en doorlopen voor u het hele daaropvolgende proces. Het is ook mogelijk om ons in te schakelen wanneer een eerder (door u zelf opgesteld) verzoek al is afgewezen.

12 november 2017