Even googelen

Zoekresultaten

Het is eenvoudig en tegenwoordig gemeengoed om, voordat u een nieuwe gesprekspartner ontmoet, zijn of haar naam even snel te “googelen”. Het kan dan vervelend zijn wanneer bij het zoeken op uw naam zoekresultaten worden getoond waarmee u liever niet wordt geassocieerd. Bijvoorbeeld lang geleden gedane uitspraken, conflicten en foutjes of een moeilijke periode in uw leven.

Costeja González

Iets soortgelijk overkwam de heer Costeja González uit Spanje. Bij het invoeren van zijn naam op de zoekmachine van Google werd o.a. doorverwezen naar een pagina’s uit een Spaans dagblad uit 1998 met daarin de aankondiging van een executoriale veiling van gebouwen waarop beslag was gelegd wegens socialezekerheidsschulden. Costeja González wilde dat Google niet langer naar dit artikel zou doorverwijzen. Hij stapte met zijn klacht naar het Spaanse agentschap belast met databescherming, zeg maar de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens. Deze verklaarde zijn klacht gegrond.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Google ging bij de Spaanse rechter in beroep tegen de uitspraak van het agentschap. Omdat bij de behandeling van het beroep Europees recht moest worden beoordeeld en geïnterpreteerd, werd het Hof van Justitie van de Europese Unie door de Spaanse rechter gevraagd om een aantal zaken te verduidelijken. Het antwoord van het Hof betekende een kentering in de rechtspraak.

Vergeetrecht

Het Hof bepaalde onder andere dat zoekmachines door iedereen kunnen worden verzocht om bepaalde zoekresultaten van persoonsgegevens te verwijderen. Het is niet belangrijk of de zoekresultaten doorverwijzen naar informatie die waar of niet waar is. Dit noemt men ook wel vergeetrecht.

Kanttekening

Belangrijke kanttekening is wel dat de originele bron niet van internet verwijderd wordt. Zoekmachines mogen alleen niet meer doorverwijzen naar deze bron. De betreffende informatie zal niet meer in de zoekresultaten worden getoond, maar blijft dus nog wel gewoon beschikbaar.

Uitzonderingen

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op dit recht om vergeten te worden. Het Hof heeft ook bepaald dat zoekmachines een belangenafweging moeten maken voordat zij aan een verzoek tegemoetkomen. Nu is het zo dat de meeste verzoeken die bij Google worden ingediend, worden afgewezen. Ook hier geldt dat recht hebben en recht krijgen niet hetzelfde is. Over de belangenafweging en de afwijzing van verzoeken door Google kunt u hier meer lezen. 

Contact

Hebt u ook last van oude, achterhaalde gegevens die worden getoond in zoekresultaten of wilt u niet dat naar bepaalde gegevens wordt verwezen, gewoon omdat uw privéleven niemand wat aangaat? Neem dan contact op met PrivacyPunt. Wij stellen een duidelijk verzoekschrift voor u op, dienen dit in en doorlopen voor u het hele daaropvolgende proces. Het is ook mogelijk om ons in te schakelen wanneer een eerder, door u zelf opgesteld verzoek al is afgewezen.

20 oktober 2017