Google en verwijderverzoeken

Transparantie

Op 26 februari 2018 heeft Google een update uitgebracht over hoe zij met het recht om vergeten te worden omgaan. Hiertoe hebben zij terugkijkend tot januari 2016 de informatie in het Google Transparency Report uitgebreid. In dit rapport geeft Google al sinds 2014 aan hoeveel verwijderverzoeken zij behandelen, om hoeveel zoekresultaten het gaat en hoeveel verzoeken zij toe- en afwijzen. Daarnaast geven zij enkele geanonimiseerde voorbeelden van de zaken die zij behandeld hebben. Daarmee kunnen verzoekers proberen de haalbaarheid van hun zaak in te schatten. Uit de praktijk weten wij dat dit nog niet altijd gemakkelijk is.

Categorieën verzoekers en websites

Met de recente update probeert Google de transparantie omtrent het vergeetrecht te vergroten. Zo geeft Google nu bijvoorbeeld ook aan dat 86,4 procent van de verzoekers uit Nederland een volwassen privépersoon is. De overige verzoekers zijn onder meer uit minderjarigen (56,5 %), bedrijven (24,2 %), overheidsfunctionarissen en politici (11,2 %) en publieke figuren (5,8 %). De websites die de content hosten die in de zoekresultaten wordt weergegeven kunnen voor Nederland worden verdeeld in de categorieën social media (15,9 %), adressenlijsten (13,7 %), nieuws (13,1 %) en overig (56,9 %).

Categorieën content

Interessanter nog zijn de categorieën content (inhoud) waarvoor in Nederland verwijdering wordt aangevraagd. Zo betreft 14,7 procent werkgegevens en 11,6 procent door verzoekers zelf geschreven inhoud. Ook is er een grote hoeveelheid (16,6 %) verzoeken waarbij de naam van de verzoeker helemaal niet op de website behorend bij het te verwijderen zoekresultaat voorkomt (de zogenoemde categorie “naam niet gevonden”). Voor 22,5 proent van de verzoeken had Google te weinig informatie om een categorisering te maken. Van de verzoeken valt 19,5 procent in de categorie “Overig” en “Anders”. Hieronder vallen kennelijk alle andere soorten content, zoals misdaad, (gevoelige) persoonlijke informatie, politiek, professionele informatie en beroepsmisdrijven.

Haalbaarheid

Wat voor PrivacyPunt echter het interessantste onderdeel is, betreft het overzicht waarin Google aangeeft welk percentage van de verzoeken per categorie content tot verwijdering leidt. Het overzicht (voor oktober 2017) komt redelijk goed overeen met onze ervaring, maar kende ook een aantal verrassingen. Het verbaasde ons bijvoorbeeld niet dat de meerderheid (53,2 %) van de verzoeken nog altijd wordt afgewezen, (gevoelige) persoonlijke gegevens – mits juist verwoord – vrijwel altijd worden verwijderd, en politieke informatie bijna nooit. Aan de andere kant blijkt bijvoorbeeld echter ook dat informatie in de categorieën misdaad, professionele overtreding en werkgegevens een gemiddelde slagingskans van 30 procent of meer kende.

Gevolgen voor de praktijk

De gegevens die Google heeft gepubliceerd stellen ons nog beter in staat de haalbaarheid van uw zaak goed in te schatten. Het blijft uiteraard zo dat de specifieke feiten en omstandigheden en de juridische motivering het uiteindelijk wel of niet slagen van uw verzoek bepalen. Bij het indienen van een verzoek blijft het dus aankomen op de details. Wilt u gebruik maken van uw vergeetrecht of bent u benieuwd wat PrivacyPunt voor u kan betekenen? Neem dan nu contact met ons op.

6 maart 2018