Vergeetrecht: what's in a name?

Het praktische antwoord

Bij PrivacyPunt krijgen wij vaak de vraag wat het verschil is tussen het vergeetrecht, the right to be forgotten en het recht om vergeten te worden. Het korte en praktische antwoord op deze vraag is “niets”. Sinds 2014 moeten zoekmachines als Bing en Google bij het zoeken op een naam zoekresultaten verwijderen als het recht op privacy zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting en het belang van het publiek toegang te houden tot de informatie.

Het juridische antwoord

Het langere en juridische antwoord is dat met deze begrippen allemaal wordt verwezen naar de rechten die in de artikelen 36 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn opgenomen. In deze artikelen staat dat een betrokkene (dat bent u in dit geval) de verantwoordelijke (in dit geval de zoekmachine) kan verzoeken persoonsgegevens te verwijderen of tegen het verwerken van de persoonsgegevens verzet in kan stellen. Het is dus eigenlijk juridisch correcter om te spreken van het recht op verwijdering of het recht van verzet. Maar ja, dat ligt nu eenmaal minder lekker in de mond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het wordt nog interessanter wanneer we kijken naar wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierover zegt. De AVG is de Europese wet die per 25 mei 2018 de Wbp als belangrijkste privacywet gaat vervangen. Daar spreekt men in artikel 17 over het recht op gegevenswissing, maar ook van het recht op vergetelheid. Hiermee wordt de feitelijke handeling, het wissen, dus gecombineerd met de waarde die het recht voor de betrokkenen kan hebben, de vergetelheid.

Betekenis van het vergeetrecht

Want dat laatste is toch uiteindelijk waar het om gaat en wat de meeste begrippen tot uitdrukking proberen te brengen. Het kan erg vervelend zijn om met het intypen van uw naam en een druk op de knop “zoeken” telkens weer geconfronteerd te worden met zaken die u kunnen belemmeren in het sociaal verkeer. Het gaat vaak om jeugdzondes, situaties die zich in uw privésfeer hebben afgespeeld of zaken die al langer geleden zijn. Dus welke naam we dit recht ook geven: het belangrijkste is dat het uitoefenen ervan van grote betekenis kan zijn.

Wat PrivacyPunt voor u kan betekenen

Helaas is het wel zo dat de meerderheid van de Nederlandse verzoeken tot verwijdering wordt afgewezen. Bij het indienen van een verzoek komt het dus aan op de details. Wilt u gebruik maken van uw vergeetrecht of bent u benieuwd wat PrivacyPunt voor u kan betekenen? Neem dan nu contact op. PrivacyPunt heeft de deskundigheid in huis uw verzoek feitelijk en juridisch zo te onderbouwen dat de kans op een positief resultaat zo groot mogelijk wordt. Wij staan u bij het uitoefenen van het vergeetrecht dan ook graag bij, want zo noemen wij het op de werkvloer.

15 oktober 2017