Privacyverklaring

Bij PrivacyPunt vinden wij uw privacy heel belangrijk. Wij hebben maatregelen getroffen om een passend beveilingsniveau voor de verwerking van uw (persoons)gegevens mogelijk te maken.

Indien deze niet tot een overeenkomst tot opdracht leidt, verwijdert PrivacyPunt inkomende correspondentie na maximaal zes maanden. PrivacyPunt verwijdert het procesdossier uiterlijk twee jaar na het eindigen van de zaak.

PrivacyPunt zal uw gegevens niet verwerken en/of aan derden verstrekken, tenzij dat absoluut noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als PrivacyPunt dit wettelijk verplicht is.

U kunt het volledige privacybeleid van PrivacyPunt nalezen in (artikel 7 van) onze Algemene Voorwaarden.