PrivacyPunt SchadeTool (PPST)

Er bestaan geen vaste regels over de hoogte van een schadevergoeding na een privacyschending, onrechtmatige verwerking of een datalek. Om deze reden heeft PrivacyPunt, na grondige bestudering van de relevante literatuur, wet- en regelgeving en rechtspraak, de PrivacyPunt SchadeTool (PPST) ontwikkeld. Deze software is in staat de feiten en omstandigheden van uw zaak om te zetten in een schadebedrag.

Nadat een jurist van PrivacyPunt de uitkomst heeft beoordeeld, geven wij u een inschatting van de hoogte van de mogelijke schadevergoeding. Indien u dat wilt, kunnen wij proberen deze schade voor u te verhalen.

Het uitgangspunt is dat wij daarbij een ‘no cure no pay’-tarief hanteren. U maakt dan alleen kosten als wij een positief resultaat voor u bereiken. De vergoeding voor onze werkzaamheden houden wij op het aan u uit te keren schadebedrag in. U maakt in dat geval dus geen zelfstandige kosten en hoeft ook van tevoren niets te betalen.