Veelgestelde vragen

Wie zijn wij?

PrivacyPunt bestaat uit een team van enthousiaste, universitair opgeleide juristen. Wij vinden dat iedereen in Nederland in staat moet worden gesteld om zijn of haar privacyrechten uit te oefenen.

Wat doet PrivacyPunt?

PrivacyPunt verleent juridisch advies aan iedereen die zijn of haar privacyrechten wil uitoefenen. Bent u slachtoffer van een schending van uw privacy door een datalek of een onrechtmatige verwerking of wilt u ‘vergeten worden' door zoekmachines? Door onze kennis van zaken maken wij voor u het verschil.

Wat kunt u van u PrivacyPunt verwachten?

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen een positief resultaat voor u te bereiken. Wij stellen voor u met feiten en juridische argumenten onderbouwde verzoeken op. Ook kunnen wij u begeleiden bij een procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het uiterste geval leggen wij uw verzoek voor aan een geschillencommissie of de rechter.

Wat moet u doen als u PrivacyPunt wilt inschakelen?

Om PrivacyPunt in te schakelen, neemt u via de website, telefoon of e-mail contact met ons op. Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben, krijgt u binnen uiterlijk drie werkdagen bericht van ons.

Wat kost het?

Juridische procedures zijn vaak duur. PrivacyPunt hanteert daarentegen vaste, lage tarieven. In vrijwel alle gevallen is dit zelfs een ‘no cure, no pay’-tarief. Dit betekent dat u dan alleen kosten maakt als wij voor u een positief resultaat behalen. Ook is het mogelijk dat wij een vast bedrag per verrichting (fixed fee) met u afspreken. Al onze tarieven zijn inclusief BTW en procedurekosten. Er zijn dus geen verborgen kosten.

Neemt PrivacyPunt alle zaken aan?

Wij willen iedereen bijstaan die zijn privacyrechten wil uitoefenen. Daarom voorzien wij u van een inschatting van de haalbaarheid van uw zaak door middel van een stoplichtsysteem. Zo is voor u direct duidelijk hoe kansrijk uw verzoek is en wat de te verwachten kosten zijn.

Wat doet PrivacyPunt niet?

PrivacyPunt behandelt op dit moment geen zaken die zich richten tegen verantwoordelijken die ingevolge artikel 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 3 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming niet onder de werkingsfeer van de Verordening vallen. Dit betekent dat PrivacyPunt onder andere geen zaken doet die betrekking hebben op gegevensverwerking door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarnaast kan PrivacyPunt u niet van advies voorzien in zeer spoedeisende of complexe zaken.