Recht om vergeten te worden

Zoekresultaten

Het kan erg vervelend zijn als bij het zoeken op uw naam in een zoekmachine als Google onaangename resultaten worden getoond. Deze zoekresultaten kunnen u bijvoorbeeld belemmeren bij het zoeken naar werk.

Recht om vergeten te worden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde op 13 mei 2014 dat personen in principe het recht hebben om vergeten te worden. Dit wordt ook wel het recht op vergetelheid, het vergeetrecht of the right to be forgotten genoemd. Dit houdt in dat personen zoekmachines kunnen vragen zoekresultaten bij hun naam te verwijderen, oftewel om ontgoogeld te worden.

Belangenafweging

Of dat verzoek door de zoekmachines ook moet worden ingewilligd, hangt af van een groot aantal omstandigheden. Het belang van de verzoeker moet worden afgewogen tegen het belang van het publiek toegang te houden tot de informatie en de vrijheid van meningsuiting. Het komt dus aan op de details.

Meerderheid verwijderverzoeken afgewezen

De meerderheid van de Nederlandse verzoeken tot verwijdering wordt afgewezen. Van de afgewezen verzoeken wordt driekwart op inhoudelijke of juridische gronden afgewezen. Bijna een kwart van de verwijderverzoeken wordt afgewezen, omdat de verzoeker onvoldoende informatie verstrekt.

Juridische dienstverlening PrivacyPunt

PrivacyPunt beoordeelt de haalbaarheid van uw zaak aan de hand van ons stoplichtsysteem. Ons uitgangspunt is dat wij u een ‘no cure, no pay’-tarief aanbieden. Dit betekent dat u alleen kosten maakt als PrivacyPunt een positief resultaat voor u bereikt. Daarna stellen wij een feitelijk en juridisch onderbouwd verwijderingsverzoek op.

Na het verzoek

Als het verwijderverzoek onverhoopt wordt afgewezen, kunnen wij om bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens vragen. Indien daartoe aanknopingspunten zijn, kunnen wij uw verzoek daarna nog aan een geschillencommissie of de rechter voorleggen.

Contact

Wilt u gebruik maken van het vergeetrecht? Neem dan contact op met PrivacyPunt. Is een eerder verzoek afgewezen? Vraag PrivacyPunt een second opinion. Wij kijken dan of er aanknopingspunten zijn om een nieuw verzoek in te dienen, bijvoorbeeld door dit verzoek nader of anders te onderbouwen.